Strona główna > Właściwości witaminy C > Niedociągnięcia kwasu L(+)-askorbinowego

Kwas L(+)-askorbinowy to witamina C w swojej najczystszej postaci. Ma bezcenne zalety i wpływ na skórę, który jest niemożliwy do przecenienia, należy jednak mieć świadomość, że nie jest wolny od ograniczeń. Jedną z jego cech charakterystycznych są właściwości hydrofilowe, czyli rozpuszczalność w wodzie oraz brak możliwości jego rozpuszczenia w tłuszczach.

Niestety, w praktyce oznacza to, że charakteryzuje się jedynie niewielką zdolnością przenikania w momencie, w którym w grę wchodzi warstwa rogowa naskórka. Jest to spore utrudnienie. Mamy do czynienia z kwasem, który oddziałuje jedynie na komórki, które są jeszcze żywe, w naszym interesie powinno być więc dostarczenie go do skóry właściwej.

Owszem, zwiększenie jego stężenia sprawia, że przenikanie staje się lepsze i to rozwiązanie nie jest jednak wolne od wad, wpływa bowiem negatywnie na stabilność kwasu askorbinowego. Dziś najczęściej stawia się więc na osiągnięcia nanotechnologii, co sprawia, że mikronizowana witamina C jest umieszczana w kapsułkach, dzięki czemu jej wnikanie w głąb skóry staje się lepsze.

Niestabilność kwasu L-askorbinowego

Innym poważnym ograniczeniem jest wzmiankowana niestabilność kwasu L-askorbinowego, co jest powiązane właśnie z jego hydrofilowym charakterem. W praktyce sprawia to, że wykorzystanie czystej witaminy C w kosmetyce staje się jeszcze bardziej skomplikowane. Jeśli rozpuścimy ja w wodzie musimy mieć świadomość tego, że wzrośnie jej wrażliwość na czynniki zewnętrzne, a więc choćby na tlen, temperaturę i światło.

Witamina C w proszku

Wszystko to może przyspieszyć jej rozkład, a tym samym przyczynić się do utraty najcenniejszych z właściwości. Jeśli chcemy przeciwdziałać temu zjawisku kosmetyk powinien mieć formułę bez wody, jeśli zaś woda ma się w nim znajdować, najlepiej, niech będzie w nim obecna jedynie w niewielkiej ilości.

Dodatek alkoholu oraz glikoli

Ważna jest też obecność w jego składzie alkoholi, które mogą być stosowane zamiennie z glikolami oraz jego odpowiednie stężenie. Kosmetyk musi być też przechowywany w niskiej temperaturze, co w praktyce oznacza konieczność trzymania go w lodówce. Nie może mieć też dostępu nie tylko do tlenu, ale również do światła, a jego skład powinien bazować na antyoksydantach wpływających na poprawienie jego stabilizacji, a więc choćby na taninach, polifenolach oraz zielonej herbacie.